Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Dostawa środków dezynfekcyjnych

 

Data ogłoszenia:

2014-06-24

 

Data ostatniej modyfikacji:

2014-07-24

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji
Format ‚Office’ Format PDF
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2014-06-24 Pobierz
2. SIWZ 2014-06-24 Pobierz Pobierz
3. Załacznik nr I: Asortyment 2014-06-24 Pobierz Pobierz
4. Załączniki 2 – 5 2014-06-24 Pobierz Pobierz
5. Formularz ofertowy 2014-06-24 Pobierz Pobierz
6. Projekt umowy 2014-06-24 Pobierz Pobierz
7. Wyjaśnienia do SIWZ 2014-06-30 Pobierz Pobierz
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-07-09 Pobierz Pobierz
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy 2014-07-24 Pobierz

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 135333 – 2014 z dnia 24.06.2014 r.