Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Dostawa zestawów do diagnostyki chorób autoimmunologicznych i infekcyjnych metodą ELISA za pomocą automatycznego analizatora, testów do oznaczeń za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego, testów paskowych do badań metodą Immunoblot za pomocą skanera, kołyski oraz urządzenia laboratoryjnego z półautomatycznym opracowywaniem pasków immunoenzymatycznych typu blot wraz z dzierżawą automatycznego analizatora, mikroskopu fluorescencyjnego oraz skanera, kołyski i urządzenia laboratoryjnego z półautomatycznym opracowywaniem pasków immunoenzymatycznych typu blot

Dostawa zestawów do diagnostyki chorób autoimmunologicznych i infekcyjnych metodą ELISA za pomocą automatycznego analizatora, testów do oznaczeń za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego, testów paskowych do badań metodą Immunoblot za pomocą skanera, kołyski oraz urządzenia laboratoryjnego z półautomatycznym opracowywaniem pasków immunoenzymatycznych typu blot wraz z dzierżawą automatycznego analizatora, mikroskopu fluorescencyjnego oraz skanera, kołyski i urządzenia laboratoryjnego z półautomatycznym opracowywaniem pasków immunoenzymatycznych typu blot

Data ogłoszenia:

2014-02-19

 

Data ostatniej modyfikacji:

2014-03-07

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji
Format PDF
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2014-02-19 Pobierz
2. SIWZ 2014-02-19 Pobierz
3. Załączniki nr 1a – 5a 2014-02-19 Pobierz
4. Załącznik – Analizator do badań Elisa 2014-02-19 Pobierz
5. Załącznik – Czytnik mikropłytek 2014-02-19 Pobierz
6. Załącznik – Mikroskop Fluorescencyjny 2014-02-19 Pobierz
7. Załącznik – Skaner 2014-02-19 Pobierz
8. Załącznik – Urządzenie laboratoryjne z półautomatycznymopracowywaniem pasków immunoenzymatycznych typu blot 2014-02-19 Pobierz
9. Załącznik – Wytrząsarka kołyskowa 2014-02-19 Pobierz
10. Załączniki nr II – VII 2014-02-19 Pobierz
11. Formularz ofertowy 2014-02-19 Pobierz
12. Projekt umowy dostawy 2014-02-19 Pobierz
13. Projekt umowy dzierżawy 2014-02-19 Pobierz
14. Wyjaśnienia do SIWZ 2014-02-24 Pobierz
15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-03-07 Pobierz
16. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014-04-01 Pobierz

 

Wszystkie dokumenty dostępne są tutaj

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 59056 – 2014 z dnia 2014-02-19 r.