Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Konkursu Ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie poradni neurologicznej oraz opisu badania EEG – Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


Dotyczy :     Konkursu Ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie poradni   neurologicznej oraz opisu badania EEG.

 

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Udzielający zamówienie zawiadamia, iż w  przedmiotowym postępowaniu w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych w poradni neurologicznej oraz  opisu badania EEG  zostały wybrane oferty :

 

  • Specjalistyczny Gabinet Neurologiczny Renata Szczeszek –Kuczkowska specjalista neurolog, 33-100 Tarnów ul. Krasińskiego 32

 

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Kiwior lekarz neurolog       33-100 Tarnów, ul. Królowej Jadwigi 26

 

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny lek. med. Katarzyna Schneider 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 22

 

 

Uzasadnienie :

Oferty wymienione wyżej spełniały wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienie.