Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Nowi lekarze

O kolejne dwie osoby zwiększyła się obsada lekarzy w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

W poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmuje już lek. Katarzyna Primowicz-Niczyporuk, która jest specjalistą alergologii i chorób wewnętrznych.

Pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Psychiatrii Ogólnej rozpoczęła natomiast lek. Ines Szczepańska, która jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii.