Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Administracja


Prezes Zarządu
Jarosław Kolendo

Sekretariat
tel.(14) 63 10 210
Fax. (14) 62 74 443
e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl

Główna Księgowa
mgr Teresa Budzik
tel. (14) 63 10 272

Sekcja ds. Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych
Kierownik Bogusława Ciochoń
tel. (14) 63 10 203 – Organizacja
tel. (14) 63 10 289 – Rozliczenia

Sekcja Gospodarczo – Administracyjna
Stanowisko ds. zaopatrzenia
tel. (14) 63 10 299

Stanowisko ds. Zamówień publicznych
Stanowisko ds. Pielęgniarstwa i Nadzoru Epidemiologicznego

Stanowisko ds. BHP i P/Poż.
tel. (14) 63 10 244

Stanowisko ds. Kadr
tel. (14) 63 10 216

Księgowość
Stanowisko ds. Płac

tel. (14) 63 10 206