Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

PORADY W ZAKRESIE CHORÓB NACZYŃ

Od stycznia 2014 r. w Zespole Przychodni Specjalistycznych można skorzystać z odpłatnych porad w zakresie chorób naczyń.

Świadczeń w tym zakresie udzielał będzie lek. med. Andrzej Majda, specjalista chorób naczyń pracujący między innymi w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie.

Rejestracji na wizytę dokonać można telefonicznie pod nr 14 63 10 274 w godz. 6.30 – 20.30.