Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Kał na obecność jaj pasożytów

 

Cel badania: stwierdzenie obecności chorób pasożytniczych

Materiał: stolec

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe