Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mikroalbuminuria

 

Cel badania: wzrost wydalania albumin / bez innych białek/ jest markerem zaczynającej się nefropatii  w przebiegu cukrzycy i nadciśnienia tętniczego

Materiał: mocz

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe