Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

ANCA – przeciwciała przeciwko cytoplaźmie granulocytów

 

Cel badania: badanie jest przydatne w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia chorób z tzw. autoagresji. Są to choroby, w przebiegu których organizm wytwarza przeciwciała przeciwko własnym tkankom i stopniowo je uszkadza. Do tej grupy zalicza się wiele chorób reumatologicznych.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe