Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Anty-HCV przeciwciała

 

Cel badania: badanie określa poziom przeciwciał przeciwko wirusowi WZW typu. C Wykonuje się go, aby potwierdzić wytworzenie się p/ciał przeciwko wirusowi WZW typu C, co z kolei jest równoznaczne z przebytym zakażeniem wirusem WZW typu C.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe