Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Borelioza IgM Blot OSPC

 

Cel badania: Borelioza jest chorobą, będąca następstwem zakażenia bakterią z rodzaju Borelia, przenoszoną przez kleszcze. Badanie wykonuje się w przypadku otrzymania wątpliwego lub pozytywnego wyniku oznaczania p/ciał Borelioza IgM, w celu jego potwierdzenia. Jest to badanie rozstrzygające.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe