Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Borelioza przeciwciała IgM

 

Cel badania: Borelioza jest chorobą, będąca następstwem zakażenia bakterią z rodzaju Borelia, przenoszoną przez kleszcze. Badanie wykonuje się w celu określenia poziomu p/ciał klasy IgM, które są syntetyzowane w pierwszej kolejności w następstwie zakażenia bakterią. Jest to istotne dla potwierdzenia i monitorowania procesu chorobowego.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe