Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

HBs antygen

 

Cel badania: badanie daje odpowiedź na pytanie, czy pacjent choruje na WZW typu B, lub, czy jest nosicielem wirusa WZW typu B (wirusa HBV). Badanie jest wymagane np. przed każdym zabiegiem chirurgicznym, gastroskopią, a także wtedy, kiedy chcemy zaszczepić się p/ko WZW typu B. Szczepienie wykonywane jest w przypadku ujemnego wyniku HBs. HBs jest antygenem kapsydowym (otoczkowym) wirusa HBV.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe