Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

HIV – przeciwciała

 

Cel badania: celem badania jest wykazanie we krwi badanej osoby obecności przeciwciał przeciwko wirusowi HIV, co może wskazywać na zakażenie wirusem. Testem tym oznaczamy zarówno p/ciała anty- HIV1, jak i anty-HIV2. Każdorazowy wynik wątpliwy lub dodatni wymaga wykonania testu potwierdzającego Badanie wykonywane jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza w ramach NFZ lub praktyki prywatnej.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe