Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

ALAT – aminotransferaza alaninowa

ALAT – aminotransferaza alaninowa to enzym występujący głównie w miąższu komórek wątrobowych ,a ponadto w sercu i mięśniach szkieletowych. Wzrost aktywności w surowicy jest w dużym stopniu swoisty dla chorób wątroby.

Cel badania: Choroby wątroby i dróg żółciowych.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe