Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

ALP – fosfataza alkaliczna (zasadowa)

ALP – fosfataza alkaliczna (zasadowa) – enzym pochodzenia głównie kostnego (50-60%) oraz wątrobowego ( 10 – 20 %) i jelitowego ( ok.30%). Aktywność fosfatazy alkalicznej zwiększa się w chorobach dróg żółciowych oraz chorobami związanymi z nadmierną przebudową kości.

Cel badania: diagnostyka chorób zastojem żółci oraz chorób ze wzmożoną przebudową kości.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe