Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Bilirubina bezpośrednia

Frakcja bilirubiny całkowitej , związana z glukuronianami. Wzrost stężenia bilirubiny bezpośredniej występuje w ostrych i przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby, marskości wątroby oraz w raku wątroby wywodzącym się z hepatocytów oraz cholestazie .

Cel badania: diagnostyka żółtaczek: przedwątrobowej,miąższowej i pozawątrobowej.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe