Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

C4 – białko układu dopełniacza

Układ dopełniacza składa się z wielu białek i odgrywa istotną rolę w stanach zapalnych ułatwiając eliminację obcych antygenów w organizmie w organizmie. Proces aktywacji dopełniacza ma charakter kaskadowy i może zachodzić drogą klasyczną lub alternatywną. Poziom czynników dopełniacza zależy od wielkości ich syntezy i zużycia. Do oceny układu wystarcza oznaczenie białek C3i C4

Cel badania: Ocena układu dopełniacza.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe