Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Ceruloplazmina

Ceruloplazmina – białko wiążące miedź. Odpowiada za właściwości antyoksydacyjne osocza. Jego niedobór związany jest z rozwojem choroby Wilsona. W wątrobie syntetyzowany jako późny czynnik fazy ostrej.

Cel badania: diagnostyka choroby Wilsona

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe