Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Chlorki

Chlorki – główne aniony płynu pozakomórkowego. Utrzymują obojętne środowisko przy udziale jonów sodowych

Cel badania: diagnostyka równowagi kwasowo zasadowej.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe