Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Cholesterol HDL

Frakcja przeciwmiażdżycowa cholesterolu Wzrost zawartości cholesterolu  HDL zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej, niskie stężenie frakcji cholesterolu  HDL to czynnik ryzyka.

Cel badania: ocena ryzyka miażdżycy i jej następstw, monitorowanie leczenia lekami obniżającymi poziom cholesterolu.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe