Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Fosfataza kwaśna sterczowa

Fosfataza kwaśna sterczowa – enzym, frakcja fosfatazy kwaśnej hamowana przez winian.

Cel badania: Wzrost aktywności enzymatycznej fosfatazy kwaśnej sterczowej występuje w surowicy mężczyzn z rakiem prostaty i przerzutami oraz w białaczce ,czerwienicy prawdziwej, Trombocytozie oraz niedokrwistości megaloblastycznej.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe