Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

GGTP – gammaglutamylotranspeptydaza

Głównym źródłem GGTP są: komórki nabłonka dróg żółciowych, nerki, wątroba, trzustka, jelita. Wydalany jest z ustroju głownie z żółcią

Cel badania: GGTP jest wskaźnikiem zastoju żółci albo intensywnego nowotworzenia się tkanki.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe