Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

IgA – immunoglobulina

Główna immunoglobulina wydzielin fizjologicznych śliny, łez, siary, wydzielin z nosa, przewodu pokarmowego oraz tchawicy i drzewa oskrzelowego. IgA wiążą drobnoustroje na błonach śluzowych, aktywują dopełniacz, chronią drogi oddechowe, układ moczowo-płciowy i trawienny przed infekcjami.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe