Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

LDH – dehydrogenaza mleczanowa

Dehydrogenaza mleczanowa – enzym występujący we wszystkich tkankach organizmu. Najwyższą aktywność wykazuje w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym, nerkach, mózgu i wątrobie. Znaczna aktywność LDH występuje również w śledzionie, płucach, nadnerczach, erytrocytach, płytkach krwi . i leukocytach.

Cel badania: zawał serca, niedokrwistość hemolityczna, choroby mięśni szkieletowych,

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe