Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mikroalbuminuria

Mikroalbuminuria – pojawienie się niskiego ale nieprawidłowego stężenia albuminy w moczu. Mikroalbuminuria występuje w przebiegu nefropatii cukrzycowej. Jest to ważny klinicznie wskaźnik obniżenia sprawności nerek w przebiegu cukrzycy.

Cel badania: diagnostyka chorób nerek, miażdżycy i układu krążenia.

Materiał: Mocz Dobowa Zbiórka

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe