Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocz – sód

 

Cel badania: oznaczanie ma znaczenie u chorych z hiponatremią. Zmniejszone wydalanie sodu u osób z hiponatremią może być spowodowane przewodnieniem hipotonicznym( np. u osób z obrzękami nerkowo- wątrobowo- lub sercowopochodnymi) lub odwodnieniem hipotonicznym (biegunki i wymioty) Zwiększone wydalanie sodu z moczem u osób z hiponatremią spowodowane może być utratą sodu przez nerki lub zespołem nieadekwatnego wydalania wazopresyny.

Materiał: mocz

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe