Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocznik

Syntetyzowany w wątrobie jako produkt końcowy metabolizmu białek i aminokwasów. Jego stężenie w surowicy krwi zależy od ilości białka spożytego w pokarmach, rozpadu białek wewnątrz organizmu oraz od czynności wydalniczej nerek.

Cel badania: diagnostyka czynności wydalniczej nerek. Zwiększenie stężenia mocznika w surowicy jest prawie zawsze dowodem upośledzonej czynności wydalniczej nerek, rzadko przejawem hiperkatabolizmu białkowego.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe