Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Sód

Kation płynu pozakomórkowego. Wpływa na gospodarkę kwasową i wodno-elektrolitową. Przemiany sodu i wody w organizmie są ze sobą powiązane, a zaburzenia cechują się zmianami objętości przestrzeni płynowych organizmu prowadząc do odwodnień lub przewodnień

Cel badania: diagnostyka odwodnień i przewodnień organizmu i gospodarki elektrolitowej.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe