Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Wapń całkowity

Wapń pierwiastek, około 99,85 % wapnia znajduje się w kościach a tylko 0,05% w płynie pozakomórkowym. Na poziom wapnia wpływa: podaż wapnia z pokarmem i wchłanianie z przewodu pokarmowego, mobilizacja wapnia z kości, wielkość utraty wapnia z moczem. Poziom wapnia regulują: aktywne metabolity witaminy D oraz kalcytonina.

Cel badania: diagnozowanie i leczenie chorób przytarczyc, kości, przewlekłej niewydolności nerek kamicy moczowej oraz tężyczki (przerywane kurcze lub skurcze mięśni)

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe