Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

eGFR – współczynnik przesączania kłębuszkowego

Wskaźnik ilości funkcjonujących nefronów. (parametr wyliczany . Do wyliczenia eGFR potrzebne jest oznaczenie kreatyniny w surowicy krwi.

Cel badania: ocena stopnia wydolności nerek

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe