Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Żelazo

Żelazo to składnik hemoglobiny i mioglobiny, enzymów i białek stanowiących ich funkcje magazynujące i transportowe. Bierze udział w procesach utleniania w komórkach oraz dostarczaniu tlenu do komórek organizmu.

Cel badania: diagnostyka niedokrwistości oraz chorób przebiegających z nadmiernym gromadzeniem żelaza.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe