Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

OB. Odczyn Biernackiego – opadanie krwinek czerwonych

 

Cel badania: Badanie OB to szybkość z jaką opadają krwinki czerwone w osoczu.Badanie jest specyficznym wskaźnikiem procesów zapalnych i rozrostowych. Wartości nieprawidłowe towarzyszą procesom zapalnym,reumatoidalnym oraz nowotworowym.

Materiał: Krew żylna pełna EDTA

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe