Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Kwas walproinowy, VAL

Inna nazwa leku: Depakina

Cel badania: lek stosowany w leczeniu różnego rodzaju padaczek i schorzeń neurologicznych

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe