Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

AFP – alfafetoproteina

Marker nowotworowy wątroby

Cel badania: AFP jest syntetyzowana głównie w wątrobie i pęcherzyku zarodkowym płodu, służy do diagnostyki pierwotnych nowotworów wątroby, monitorowania leczenia pacjentów z marskością wątroby i przewlekłym zapaleniem wątroby, poziom AFP jest podwyższony w czasie ciąży.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe