Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Ca 19-9, GI-MA

Marker nowotworowy przewodu pokarmowego, trzustki, dróg żółciowych

Cel badania: antygen CA 19-9 wchodzi w skład wielu komórek błony śluzowej i produktów i produktów przez nie wydzielanych, w ilościach śladowych występuje w wielu tkankach takich jak: trzustka, wątroba, pęcherzyk żółciowy, żołądek, jelito grube i płuca. Wartości podwyższone: w zapaleniu trzustki, woreczka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby, nowotworach złośliwych trzustki, żołądka, jelita grubego, przerzutach do wątroby.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe