Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

PROBLEMY Z POŁĄCZENIAMI Z SIECI T-MOBILE

Informujemy, iż występują problemy z uzyskaniem połączenia telefonicznego do Zespołu Przychodni Specjalistycznych z sieci komórkowej T-MOBILE.

W/w trudności nie są po stronie operatora telekomunikacyjnego ZPS.

Problem został zgłoszony do operatora T-Mobile oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Użytkownicy telefonów proszeni są o zgłaszanie problemów do swojego operatora telekomunikacyjnego.