Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Punkt poboru krwi przy Mostowej

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie przypomina, że przy ul. Mostowej 6 funkcjonuje dodatkowy punkt poboru krwi do badań. Zmiany wprowadzono po to, aby umożliwić pacjentom szybszy dostęp do badań analitycznych. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7-11.

– W punkcie można wykonywać badania zarówno na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego w ZPS, jak i z jednostki, z którą mamy zawartą umowę podwykonawstwa w tym zakresie oraz przeprowadzać badanie prywatne – tłumaczy kierownik Działu Diagnostyki Medycznej Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie Beata Holik – Januś .