Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Światowy Dzień Bez Papierosa 2017

Na świecie, każdego roku ponad 7 milionów ludzi umiera z powodu palenia tytoniu. Jeśli nie podejmiemy intensywnych działań, to liczba ta może wzrosnąć do roku 2030 powyżej 8 milionów – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dodajmy, że rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych Polaków w 2013 r. wynosiło 29,4 procent.  Problem jest palący, dlatego warto promować inicjatywy związane z ograniczeniem zjawiska. Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa, który przypada na 31 maja.

– Ograniczanie użycia tytoniu stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia, o jedną trzecią do 2030 roku, liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych w skali całego świata – stwierdza dr Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę.

Sprawdź, jak bardzo jesteś uzależniony od nikotyny

Jak szybko po przebudzeniu zapala Pani/ Pan pierwszego  papierosa?
- do 5 minut/ 3 punkty
- 6-30 minut/ 2 punkty
- 31-60 minut/ 1 punkt
- po 60 minutach/ 0 punktów

Czy ma Pani/ Pan trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, 
gdzie to jest zakazane?
- TAK/ 1 punkt
- NIE/ 0 punktów

Z którego papierosa jest Pani/ Panu najtrudniej zrezygnować?
- Z pierwszego rano/ 1 punkt
- Z każdego innego/ 0 punktów

Ile papierosów wypala Pani/ Pan w ciągu dnia?
- 10 lub mniej/ 0 punktów
- 11-20/ 1 punkt
- 21-30/ 2 punkty
- 31 i więcej/ 3 punkty

Czy częściej pali Pani/ Pan papierosy w ciągu pierwszych godzin 
po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?
- TAK/ 1 punkt
- NIE/ 0 punktów

Czy pali Pani /Pan papierosy nawet wtedy, gdy jest Pani/ Pan tak chora(y), 
że musi leżeć w łóżku
- TAK/ 1 punkt
- NIE/ 0 punktów

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

Jeżeli otrzymałeś:

PONIŻEJ 7 PUNKTÓW –  Nie jesteś jeszcze silnie uzależniona/y od nikotyny, a palenie tytoniu wynika głównie z potrzeb psychologicznych. Jeśli czujesz przymus palenia i trudno Ci wytrwać w abstynencji to głównym powodem są silne nawyki związane z używaniem papierosów i brak samej czynności palenia. Twoje uzależnienie fizyczne od nikotyny jeszcze nie występuje, lub nie jest ono silne. Jednak każdy kolejny wypalany przez Ciebie papieros zbliża Cię do fizycznego uzależnienia i w konsekwencji rzucając palenie będziesz odczuwał dyskomfort fizyczny spowodowany brakiem nikotyny. Przygotowując się do rzucenia palenia warto rozważyć zastosowanie środków farmakologicznych, jednak nacisk powinien być położony na przygotowanie się psychiczne.

7 PUNKTÓW I WIĘCEJ –  Jesteś osobą silnie uzależnioną od palenia. Twoje uzależnienie wynika z fizycznego zapotrzebowania na nikotynę i potrzeb psychologicznych. Odczuwasz silny przymus palenia a brak papierosów odczuwasz jako dyskomfort fizyczny i psychiczny. Przygotowując się do rzucenia palenia trzeba być przygotowanym na łagodzenie tych stanów stosując odpowiednie środki farmakologiczne (zakładka Metody) przy równoczesnym odpowiednim przygotowaniu psychologicznym (zakładka Rzucam).

Źródło: http://jakrzucicpalenie.pl/

Chcesz sprawdzić stan zdrowia układu oddechowego? – Wykonaj spirometrię. Szczegóły tutaj.