Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Szybka diagnoza dla tysięcy pacjentów

Blisko 9 tysięcy pacjentów Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie skorzystało z uruchomionej od stycznia br. szybkiej ścieżki leczenia dla tzw. pacjentów pierwszorazowych. – Większość z nich jest bardzo pozytywnie zaskoczonych, gdy okazuje się, że nie muszą czekać w kolejkach – komentuje Lilla Cyprowska, koordynatorka medyczna.

Po zmianach wprowadzonych od stycznia br. na szybki proces diagnostyczny u specjalistów mogą liczyć tzw. pacjenci pierwszorazowi czyli osoby, które nie korzystały z porady specjalisty od co najmniej 730 dni. Warunek ten w skali miesiąca spełnia od 1000 do 1100 pacjentów Zespołu Przychodni Specjalistycznych. – Mimo tak dużej liczby pracę przychodni udało się zorganizować w taki sposób, by najdalej w ciągu 42 dni od pierwszej wizyty pacjent miał postawioną diagnozę – podkreśla Artur Asztabski, prezes ZPS w Tarnowie. Przypadki przekroczenia tego terminu zdarzają się sporadycznie i to z przyczyn niezależnych od przychodni, gdy specjalistyczne badania takie jak np. tomografia komputerowa wykonywane są poza przychodnią.

Z szybkiej ścieżki dla pacjentów pierwszorazowych korzystają pacjenci większości z blisko 30 poradni znajdujących się w ZPS.