Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Uroczystość otwarcia nowego budynku Przychodni ZPS SP ZOZ przy ul. Mostowa 6

Foto relacja z uroczystości Oficjalnego Otwarcia nowego budynku Przychodni ZPS-u na ulicy Mostowej.