Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Witamy na nowej stronie internetowej

Miło jest nam Państwa powitać na nowej stronie internetowej Zespołu Przychodni Specjalistycznych, który z dniem 1 marca 2013 r. został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której tak jak dotychczas jedynym i wyłącznym właścicielem jest Gmina Miasta Tarnowa.

Skomercjalizowany Zespół Przychodni Specjalistycznych, poza świadczeniami opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie mógł dodatkowo prowadzić działalność komercyjną. Będziemy jak co roku startować  w konkursach i starać się o podwyższenie kontraktu z NFZ. Dzięki dodatkowym środkom z działalności komercyjnej będzie możliwość podwyższenia standardu świadczonych usług poprzez inwestycje w sprzęt diagnostyczny i lekarski, szkolenia personelu. Będziemy starać się uruchamiać nowe poradnie, wzbogacając ofertę dla pacjentów o takie świadczenia, jakich w Tarnowie nie ma, jakich brakuje i za uzyskaniem których trzeba jeździć do odległych ośrodków.

Mamy nadzieję że nowa strona internetowa będzie dobrze służyć w codziennych kontaktach z nami. Znajdą tu Państwo wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przychodni, udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizowanych bezpłatnych akcji profilaktycznych.

 

Prezes Zarządu

Artur Asztabski