Zawiadomienie o rozstrzygnieciu konkursu ofert na prace techniczne w zakresie protetyki

7 lutego 2014
ZPS-ONR-3321/01/2014 Tarnów, dnia  7 lutego 2014

 

Dotyczy: konkursu ofert na wykonywanie prac technicznych w zakresie protetyki.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Udzielający zamówienia zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy na prace techniczne w zakresie protetyki, została wybrana oferta złożona przez:


Pracownie Stomatologiczną Jolanta Ryżanowska, al. Piaskowa 11,
33 – 100 Tarnów 

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie konkursu ofert jedynym kryterium wyboru jest cena. Oferta złożona przez Przyjmującego zamówienie: Pracownia Stomatologiczna Jolanta Ryżanowska spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienia i jest ofertą korzystną cenowo.

 

Zespół Przychodni Specjalistyczych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support