Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Znak: ZPS – KA  – 124/ 2013 Tarnów, 18.12.2013

 

Dotyczy :     Konkursu Ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Udzielający zamówienie zawiadamia ,iż przedmiotowym postępowaniu w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia Umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badan specjalistycznych w poradniach zostały wybrane oferty :

 

Chorób Płuc:

Specjalistyczny Gabinet Lekarski Bożena Ciastoń –Dudek, 33-100 Tarnów , ul. Zamkowa 99

Specjalistyczny Gabinet Lekarski Edward Laska, specjalista chorób płuc 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 15

Okulistyczna, Badanie USG

Okulistyczny Gabinet Lekarski  lek. med. Beata Mikosz, 33-100 Tarnów ul. Zamkowa 62k

Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny Agnieszka Skalska –Dziobek, 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 13/1

Otorynolaryngologiczna

Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Małgorzata Kosmala –Łakoma specjalista otolaryngolog, 33-100 Tarnów, ul. Kalinowskiego 3

 Chirurgii Ogólnej/Oddział Leczenia Jednego Dnia 

Gabinet Lekarski  Piotr Skrobisz  specjalista chirurgii dziecięcej, 33-100 Tarnów, Karpacka 11

Reumatologiczna

Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Urszula Kukułka – Niećko specjalista chorób wewnętrznych specjalista reumatolog 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Brzozowa 11

Prywatny Gabinet Lekarski Elżbieta Bartnik –Ożga lekarz chorób wewnętrznych specjalista reumatolog, 33-100 Tarnów, ul. Bema 5

W postępowaniu odrzucono trzy oferty.

Uzasadnienie :

Oferty wymienione wyżej spełniały wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienie.