Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

ZPS w Gemini