Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

ZPS z Certyfikatem Zarządzania Środowiskowego

Po audycie przeprowadzonym w kwietniu br. przez jednostkę certyfikującą DNV,  Zespołowi Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. przyznany został certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2004.

System Zarządzania Środowiskowego dotyczy uregulowania i zarządzania działaniami przedsiębiorstwa, które mają lub mogą mieć wpływ na środowisko naturalne. Przyjęty system procedur wewnętrznych umożliwia wspieranie ochrony środowiska w myśl idei zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu potrzeb społeczno – ekonomicznych.

Zintegrowany system zarządzania jakością poparty certyfikatami ISO 9001 (recertyfikowanym także w kwietniu br.) oraz ISO 14001 potwierdza stosowanie przez Zespół Przychodni Specjalistycznych najlepszych praktyk zarządzania oraz prowadzenie działalności w harmonii z otoczeniem i zgodnie z wszystkimi wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska.