Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 2013-04-09

9 kwietnia 2013

Strona internetowa / tablica ogłoszeń

Tarnów, dn. 8 kwietnia 2013 r.

ZPS-AG-333/2/7/2013

 

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę na zadanie „dostawa artykułów biurowych”

 

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiający przekazuje następujące informacje:

a)             w przedmiotowym postępowaniu , w oparciu o kryterium określone w SIWZ, w ramach poszczególnych zadań, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 • Zadanie 1 – Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto – 36 595,82 zł,
 • Zadanie 2 – Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto –  39 445,23 zł.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie zapytania o cenę jedynym kryterium wyboru jest cena. Oferta złożona przez Wykonawcę Copytec Marcin Ramian zawiera w ramach każdego z zadań najniższą cenę za dostawę przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Zamawiającego.

b)        Zestawienie złożonych ofert:

Zadanie 1: Tonery, tusze zastępcze

 • Gigabajt Przemysław Niemiec, ul. Kasztanowa 14/17, 33-101 Tarnów – cena zadania brutto – 37 525,70 zł;  – 97,52 pkt
 • Druk Tech Waldemar Kawalec, ul. Orzeszkowej 13, 35-006 Rzeszów – cena zadania brutto – 37 175,52 zł; – 98,44 pkt
 • MBM Electronics Spółka Jawna Maria Francuz Bogusław Śliwa, 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2, cena zadania brutto – 40 733,42 zł; – 89,84 pkt
 • Marcom Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Zgoda 15, 60-128 Poznań, cena zadania brutto – 37 413,45 zł;  – 97,81 pkt
 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto – 36 595,82 zł.  – 100 pkt

 

Zadanie 2: Tonery oryginalne

 • Gigabajt Przemysław Niemiec, ul. Kasztanowa 14/17, 33-101 Tarnów – cena zadania brutto – 39 522,36 zł; – 99,8 pkt
 • Druk Tech Waldemar Kawalec, ul. Orzeszkowej 13, 35-006 Rzeszów – cena zadania brutto –  40 663,80 zł; – 97,00 pkt
 • MBM Electronics Spółka Jawna Maria Francuz Bogusław Śliwa, 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2, cena zadania brutto – 41 955,42 zł; – 94,02 pkt
 • Marcom Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Zgoda 15, 60-128 Poznań, cena zadania brutto – 41 323,77 zł; – 95,45 pkt.
 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto –  39 445,23 zł. – 100 pkt

 

Otrzymują:

1 x tablica ogłoszeń / strona internetowa

1 x a/a

 

 

Zespół Przychodni Specjalistyczych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support