Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

ISO

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-ISO 9001:2000

W dniu 11 kwietnia 2008r. po ponad roku intensywnej pracy nad przygotowaniem dokumentacji systemowej.
Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania, a tym samym spełnił zapisy normy PN-ISO9001:2000

Zakres certyfikatu obejmuje: podstawowe i specjalistyczne usługi medyczne świadczone w poradniach ambulatoryjnych i oddziałach jednodniowych ZPS SP ZOZ, w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i innej diagnostyki medycznej, rehabilitacji, a także w zakresie zachowawczej i zabiegowej opieki stomatologicznej.

Prace związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością zostały podjęte 2 marca 2007. Wtedy to zarządzeniem dyrektora powołano Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością – dyr. Jana Lazara oraz trzech zastępców Pełnomocnika.

Z dniem 1 października 2007 roku wprowadzono w Zespole Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie do wdrożenia i stosowania dokumentację Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 składającą się z Księgi Zarządzania Procesami (KZP) oraz z Księgi Jakości (KJ).

Jako firmę certyfikującą wybrano Det Norske Veritas Poland Sp. z .o.o. z siedzibą w Sopocie.

Na podstawie podpisanej umowy w dniu 16 stycznia 2008 roku odbył się audyt wstępny, po którym audytorzy firmy DNV stwierdzili, że ZPS SP ZOZ jest gotowy do audytu certyfikacyjnego.

Audyt certyfikacyjny odbył się w dniach 25 -26 lutego 2008 roku. Po jego zakończeniu audytorzy stwierdzili, że Organizacja jest rekomendowana do wydania certyfikatu.

W dniu 23 kwietnia 2008 roku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie, który zlokalizowany jest w dwóch budynkach:

przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 oraz ul. Mostowej 6.

Na uroczystość przybyło wielu gości m. in. Kazimierz Koprowski Z-ca Prezydenta Miasta Tarnowa, Przedstawiciel firmy certyfikacyjnej DNV Dyrektor Dariusz Rycek, Barbara Hycnar Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Tarnowa, Stanisław Madeja Przewodniczący Rady Społecznej ZPS SP ZOZ oraz jej członkowie: Zofia Buryło, Jacek Łabno i Tadeusz Gancarz; Wiesław Izworski Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, Roman Bartuś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie oraz pracownicy Zespołu Przychodni Specjalistycznych.

Uroczystość odbyła się w sali wielofunkcyjnej budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ przy ul. Mostowej 6 w Tarnowie. Certyfikat został wręczony na ręce Dyrektora Artura Asztabskiego przez Pana Dariusza Rycka z firmy certyfikacyjnej Det Norske Veritas (DNV).

Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością jest ważnym wydarzeniem dla Przychodni, ponieważ wprowadza nową jakość usług świadczonych przez Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie, gwarantuje, że ZPS SP ZOZ spełnia wszystkie określone międzynarodowe standardy jakościowe i jednocześnie zobowiązuje i motywuje personel Zakładu do ciągłego doskonalenia standardów z pożytkiem dla pacjentów.