Historia naszej placówki

Historia Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Pełna historia przekształceń i zmian które miały miejsce w ZPS od 2000 roku do chwili obecnej.

Zespół Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie działa od 12 czerwca 2000 roku.

Powstał w wyniku restrukturyzacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Jest pełnoprawnym, samodzielnym specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej. ZPS swoje statutowe cele realizuje w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, niepublicznymi i publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz podmiotami gospodarczymi.

Do zadań ZPS należy m. in.:

 • udzielanie indywidualnych, specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń zdrowotnych,
 • udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,
 • wykonywanie zabiegów chirurgicznych,
 • wykonywanie badań diagnostycznych,
 • prowadzenie rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych,
 • prowadzenie badań i terapii psychologicznej,
 • prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia.

Zespół Przychodni Specjalistycznych rozpoczynając działalność miał sześć placówek na terenie Tarnowa:

 • przy ul. Marii  Skłodowskiej-Curie 1,
 • przy ul. Mościckiego 14,
 • przy ul. Brodzińskiego 22,
 • przy ul. Chyszowskiej 3,
 • przy ul. Granicznej 8a,
 • przy ul. Starodąbrowskiej 20, (Panny Marii)

Pierwsze lata ZPS to prace modernizacyjno-adaptacyjne, dostosowujące obiekt i pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawnych.
Gabinety lekarskie i pracownie diagnostyczne stopniowo wyposażane były w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną.

Rok 2001
W tym roku rozpoczęły się prace budowlane w budynku przy ul. Marii  Skłodowskiej-Curie. Przebudowano wejście główne do przychodni, wyremontowano podjazd dla niepełnosprawnych. Zasadniczo poprawiło to dostęp pacjentów do budynku. Zmodernizowana została także Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Chirurgii Ogólnej mieszczące się na parterze budynku. Poradnie dostosowano do obowiązujących wymogów. W tym samy roku powstał punkt informacyjny dla pacjentów ułatwiający szybką obsługę. Rozpoczęły się inwestycje w sprzęt diagnostyczny, m.in. zakupiony został nowoczesny aparat RTG.

Rok 2002
Zaczął się proces stopniowej koncentracji poradni w możliwie minimalną liczbę lokalizacji. Budynek przy ul. Granicznej został przekazany do Miejskiego Zarządu Budynków, a poradnie stamtąd przeniesiono na ul. Chyszowską. W budynku przy ul. Marii  Skłodowskiej-Curie prowadzono dalsze prace modernizacyjne. Wymieniono okna, zakupiono nowy rentgen oraz sprzęt lekarski do Przychodni Stomatologicznej. W ramach Chirurgii Jednego Dnia ZPS zawarł kontrakt na wykonywanie usług stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym u dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym.

Rok 2003
ZPS przejął budynek przy ul. Mostowej 6. Przeniesiono tu Ośrodek Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży. W połowie roku, po skomplikowanych pracach adaptacyjnych (między innymi wykonano odrębne wejście na I piętro budynku), znalazły tu swoje miejsce Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Przychodnia Uzależnień i Współuzależnień mieszczące się dotąd przy ul. Mościckiego. Wciąż trwają prace modernizacyjne przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Wyremontowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt Przychodnię Rehabilitacyjną, Przychodnię Dermatologiczną, Podstawową Opiekę Zdrowotną oraz Poradnię Urologiczną i Ginekologiczno-Położniczą. Ponadto przebudowano szyb windowy i zakupiono nowoczesny dźwig.

Zespół Przychodni SpecjalistycznychDermatologia przed remontemDermatologia gabinet po remoncie

Rok 2004
W styczniu ZPS zawarł pierwszą umowę z NFZ na wykonywanie zabiegów w Chirurgii Jednego Dnia. W połowie roku złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach ZPORR projektu rozbudowy i wyposażenia budynku przy ul. Mostowej. ZPS wygrywa grant i rozpoczyna pierwszy etap rozbudowy budynku. Do listopada zbudowano klatkę schodową wraz z windą oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie wprowadzono kolejne zmiany. Modernizowane jest I i IV piętro z poradniami: neurologiczną, rehabilitacyjną, reumatologiczną, kardiologiczną, endokrynologiczną, alergologiczną, hematologiczną, nefrologiczną i gastrologiczną.

Zespół Przychodni Specjalistycznych

Rok 2005
Rozpoczyna się komputeryzacja rejestracji i gabinetów lekarskich. ZPS otrzymuje dotację Ministerstwa Zdrowia na wsparcie działań restrukturyzacyjnych. W budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie zmodernizowano pracownię analityczną i pracownię diagnostyczną. Ponadto zamontowano klimatyzację, wykonano szatnię dla personelu i pacjentów z węzłami higieniczno-sanitarnymi, wyremontowano pomieszczenia na II piętrze użytkowane przez Poradnię Laryngologiczną i Okulistyczną.

 

Rok 2006
W styczniu kończy się rozbudowa przychodni przy ul. Mostowej. Zakupiono pełne wyposażenie wraz z aparatami RTG, USG, EEG, EKG i densytometrii. Przeniesione zostają tu kolejne przychodnie – tym razem z ulicy Brodzińskiego – Przychodnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc. Opuszczona przez nie nieruchomość zostaje przekazana Gminie Miasta Tarnowa. Kończy to proces scalania. Zespół Przychodni Specjalistycznych zlokalizowany jest teraz w dwóch budynkach przy ulicach Marii Skłodowskiej-Curie oraz Mostowej. Łączna powierzchnia przekracza 5 tys. m 2.

Rok 2007
W sierpniu Zespół Przychodni Specjalistycznych otrzymuje od Gminy Miasta Tarnowa nieruchomość sąsiadującą bezpośrednio z budynkiem ZPS przy ul. Mostowej. Ma tu powstać oddział rehabilitacji oraz kriokomora ogólnoustrojowa.

Rok 2008
Zakończony zostaje projekt ,,Informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjentów” Zespołu Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie sfinansowany ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W efekcie, w obu budynkach połączonych światłowodem znajduje się ok. 120 stanowisk komputerowych, na których rejestrowane są wszystkie zdarzenia medyczne. Dzięki jednej bazie lekarz ma wgląd do niezbędnej dokumentacji pacjenta, przepisanych leków, odbytych badań, leczenia czy diagnostyki.

Usługi świadczone przez specjalistów i personel, organizacja i jakość pracy legitymizuje Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. ZPS otrzymał go w kwietniu. Uzyskanie Certyfikatu gwarantuje, że Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ spełnia wszystkie międzynarodowe standardy jakościowe, a jednocześnie zobowiązuje i motywuje personel do ciągłego doskonalenia. ZPS uzyskuje honorowy tytułu ,,Przychodnia Roku 2007”. To szczególne wyróżnienie,gdyż wyboru dokonali sami pacjenci. To właśnie oni zdecydowali, że ZPS jest dla nich najbardziej przyjazną przychodnią spośród wielu placówek w Małopolsce. Zespół Przychodni Specjalistycznych zajął I miejsce w konkursie ,,Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”w grupie dużych zakładów pracy województwa małopolskiego przyznany przez Państwową Inspekcję Pracy w Krakowie. Oznacza to, że dzięki modernizacjom i wyposażeniu gabinetów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną ZPS osiągnął wysoki standard świadczonych usług i spełnia wszystkie wymogi dotyczące zakładów opieki zdrowotnej, a pracownicy i pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.

Rok 2009
Ruszyła rozbudowa budynku przy ul. Mostowej. W nowym budynku (połączonym z dotychczasowym) ma powstać komora kriogeniczna oraz Oddział Dzienny Rehabilitacji.
ZPS kupuje wysokiej klasy cyfrowy aparat pantomograficzny, dzięki któremu zdjęcia mogą być zdalnie udostępniane gabinetom lekarskim. Kolejnym zakupem jest wysokiej klasy aparat USG.

Rok 2010
ZPS kupił pierwszy w Tarnowie aparat EMG diagnozujący choroby nerwów obwodowych i mięśni oraz tworzy Pracownię EMG. W lipcu w nowym budynku przy ul. Mostowej uruchomiona została komora kriogeniczna, która jest najnowszym rozwiązaniem w dziedzinie ogólnoustrojowej terapii zimnem.

Rok 2011
ZPS jest w pełni nowoczesną placówką. Oferuje pacjentom wysoki poziom usług zgodny z obowiązującymi standardami postępowania medycznego, fachową opiekę lekarską i pielęgniarską.Wprowadzone zostają nowoczesne rozwiązania w rejestracji. Budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 jest obiektem w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie przychodni znajdują się: ogólnodostępna apteka oraz bufet. ZPS uzyskuje recertyfikację ISO.


Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010
DBO 000034332

2017 © - Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Satis.net.pl

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa. W zakładce RODO znajdziesz pełną informacje na ten temat.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support