AKTUALNOŚCI


30 kwietnia 2021 Aktualności

Elastografia to rodzaj nowoczesnego badania obrazowego, umożliwiającego wykrycie nawet niewielkich zmian w obrębie tkanek. Wykorzystuje się je m.in. w badaniu wątroby. W wielu przypadkach elastografia może zastąpić biopsję, oszczędzając pacjentom dyskomfortu związanego z tak inwazyjnym badaniem. Badanie jest całkowicie bezbolesne i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla pacjenta.

Kiedy wykonujemy elastografię? Na czym polega badanie? Jak interpretować wyniki?
Rozmawiamy z lek. Mariuszem Skopkiem z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, który wykonuje badania elestografii.

Co to jest elastografia? Czego dowiadujemy się z tego badania?
Elastografia jest rozszerzeniem klasycznego badania ultrasonograficznego. Jest jedną z nowoczesnych technik nieinwazyjnego badania narządów wewnętrznych pozwalającą na ocenę stopnia ich elastyczności – czyli stwierdzenia czy jest on miękki czy twardy. Wiemy, że chorobowo zmienione tkanki wykazują w znakomitej większości wzmożoną spoistość, są dużo bardziej twarde niż te zdrowe. Niektóre zmiany – leżące płytko pod skórą – są dostępne ocenie w badaniu fizykalnym podczas tzw. badania palpacyjnego, czyli mówiąc prosto przy dotykaniu ręką. Można w ten sposób „wymacać” guzki np. w tarczycy, w sutkach czy tkance podskórnej . Czasem zmieniony chorobowo jest cały narząd i to położony głęboko – jak na przykład wątroba której bez rozcinania powłok nie da się zbadać ręką – tu z pomocą przychodzi właśnie badanie elastograficzne.

Czym elastografia różni się od zwykłego USG?
Jak wspomniałem, elastografia jest rozszerzeniem „zwykłego” USG ; ze strony lekarza po wykonaniu „zwykłej oceny” danego narządu jest zrobieniem kroku dalej w oparciu o funkcję oceny stopnia twardości badanego narządu. Przenosząc to na grunt codzienności; jest to tak, jak rozszerzeniem oceny wzrokowej bagietki czy bułki będzie uciśnięcie jej ręką; niby wygląda apetycznie, ale czy aby nie połamiemy w domu zębów próbując ją ugryźć? Ze strony pacjenta zaś, poza koniecznością zatrzymania oddechu na kilka sekund w niczym się nie różni od zwykłego USG jamy brzusznej. Nie boli.

Do czego najczęściej wykorzystywane jest badanie elastograficzne?
Pomaga oceniać stopień zaawansowania choroby i tempo jej postępu (zmniejsza np. konieczność wykonywania badań inwazyjnych takich jak biopsje wątroby), czasem „steruje” ręką chirurga pozwalając na wyselekcjonowanie do zabiegu jednej spośród kilku podejrzanych ultrasonograficznie zmian, czasem może być podstawą decyzji o odstąpieniu bądź o odroczeniu działania inwazyjnego.

Gdzie ma najszersze zastosowanie?
Najczęściej wykonywana i najbardziej rozpowszechniona jest ocena elastograficzna wątroby.
Jakie są wskazania do elastografii wątroby? Kiedy wykonać badanie tego narządu?
Do poddania się temu badaniu będziemy namawiać osobę, u której stwierdzono niegdyś wirusowe zapalenie wątroby (zwłaszcza typu C), u którego w badaniu USG stwierdzono uszkodzenie określane jako dużego stopnia stłuszczenie (steatozę) lub zwłóknienie (bądź podejrzenie włóknienia), u której utrzymują się od dłuższego czasu podwyższone poziomy enzymów wątrobowych (głównie chodzi o tzw. aminotransferazy). Osoby bez obciążonego wywiadu chorobowego oczywiście też mogą być zbadane jeśli chciałyby sprawdzić swój stan zdrowia pod tym względem. Tu trzeba wspomnieć też jednak o tym, że istnieją pewne wykluczenia i ograniczenia; nie da się wiarygodnie wykonać oceny elastograficznej u osoby nie współpracującej z badającym, mniejsza jest znacznie wiarygodność wyników u osób szczególnie otyłych, u osób skrajnie wyniszczonych oraz osób z zaawansowanymi zmianami guzowatymi w wątrobie czy z dużą niewydolnością krążeniową i oddechową.

Czy elastografia może zastąpić biopsję?
Nie może jej zastąpić na pewno w jednoznacznym rozpoznaniu np. marskości wątroby, ale może ograniczyć częstość wykonywania tych zabiegów dla celów oceny postępu choroby. W ośrodkach klinicznych, gdzie wykonywane są badania elastograficzne zmian (tzw ”guzków”) w sutkach czasami odstępuje się od biopsji gruboigłowych przy niskiej skali zagrożenia jeśli elastografia wykaże obecność zmiany „miękkiej”.

Jak przygotować się do elastografii wątroby?
Należy pozostawać bez jedzenia co najmniej 8 – 12 godzin. Wątroba po posiłku będzie przekrwiona co jest normalnym zjawiskiem w tym wypadku, ale to przekrwienie spowoduje zafałszowanie pomiarów (wyniki będą zawyżone, a więc może zostać rozpoznana zwiększona spoistość wskazująca na nieistniejącą chorobę). Można wypić niewielką ilość wody (np. do popicia zażywanych lekarstw). Osobnym problemem są pacjenci, którzy muszą spożyć posiłek po przyjęciu leków – wtedy na ogół trzeba na przykład zamanewrować porą wykonywania badania. KONIECZNIE pacjenci powinni zabierać ze sobą całą posiadaną dokumentację medyczną (typu wyniki poprzednich badań, karty informacyjne) dotyczącą wyjaśnianego problemu. Nader często słyszy się: no mam, ale zostawiłem w domu… Nie jest też rzeczą rozsądną zatajanie istnienia takiej dokumentacji.

Na czym polega samo badanie?
Po zebraniu wywiadu i zapoznaniu się z dokumentacją, po krótkim, orientacyjnym badaniu fizykalnym lekarz przystępuje do oceny wielkości wątroby, określa się jej echogeniczność (stopień jasności na ekranie) i strukturę (m/Inn czy są jakieś zmiany „guzkowe”), oceniana jest żyła prowadząca krew do wątroby (tzw. żyła wrotna; jej szerokość, czy są skrzepliny, jak szybko płynie krew i w którą stronę), określa się wielkość śledziony i wykonuje szereg innych pomiarów i obserwacji koniecznych do oceny aktualnego stanu, a przydatnych do porównania przy kolejnym badaniu. Potem dopiero przychodzi czas na właściwe badanie elastograficzne; pacjent leży na plecach z kończynami górnymi (a co najmniej z prawą) uniesiona i np. podłożona pod głowę- umożliwia to lepszy wgląd na wątrobę w przestrzeniach między żebrami. Po wybraniu miejsca pomiaru przez badającego pacjent jest proszony o zatrzymanie oddychania w fazie „na spocznij” tzn. ani nie na pogłębionym wdechu ani nie na pogłębionym wydechu – służy to stworzeniu optymalnych warunków do pomiaru. W trakcie takiego „bezdechu” sonda USG wysyła impuls, a następnie odbiera sygnały z wnętrza wątroby. Komputer „przekłada” ten sygnał na jednostki ciśnienia (kilopaskale) lub/i prędkość rozchodzenia się impulsu w metrach na sekundę. Zasada jest prosta – im twardsza jest badana okolica tym silniej odbije impuls, tym wyższa będzie wartość pomiaru. Zatem, im większa liczba, tym gorzej dla chorego. Wykonuje się kilkanaście pomiarów. Odrzuca się najbardziej skrajne wartości (jak przy ocenie skoków narciarskich) a następnie określa wartość średnią (pomijam inne dane statystyczne wyliczane przez komputer). Końcowej ocenie służą różne tabele i skale z nimi związane.

Jak interpretować wyniki elastografii?
Końcowym efektem badania elastograficznego jest wartość liczbowa po literze F (fibrosis = zwłóknienie).
I tak, przy prawidłowych pomiarach będzie to wartość F0, przy lekkim uszkodzeniu F1, przy narastających uszkodzeniach (kolejne stadia zwłóknienia) są to poziomy F2 i F3. Symbol F4 oznacza najwyższy stopień uszkodzenia.

Kto może zlecić takie badanie?
Elastografia nie jest badaniem refundowanym przez NFZ. Istnieją programy ministerialne refundujące koszty badania, ale są one ograniczone do bardzo wąskiej grupy chorych i realizowane przez niektóre tylko placówki.
Zalecenie wykonania takiego badania może orzec każdy lekarz, najczęściej są to lekarze chorób zakaźnych, hepatolodzy, gastrolodzy, chirurdzy, onkolodzy. Praktycznie każdy lekarz, w tym lekarz rodzinny, może wskazać choremu że zarówno wyniki badań laboratoryjnych jak i USG mogą wskazywać na możliwość uszkodzenia wątroby i aby się przekonać, w którym stadium pacjent jest obecnie, dobrze byłoby wykonać elastografię. Również sam pacjent może z własnej inicjatywy zgłosić się na to badanie. Ze względu jednak na koszty (w zależności od ośrodka ceny są zróżnicowane, jednak jest to kilkaset złotych za badanie plus koszty podróży) zalecałbym wcześniejsze zasięgnięcie opinii lekarza czy warto takie koszty ponieść. Warto również dowiedzieć się jaki rodzaj badania elastograficznego dany ośrodek oferuje.
Obecnie za najlepszy (a coraz bardziej dostępny) rodzaj elastografii wątroby uważa się elastografie fali poprzecznej (SWE – Shear Wave Elastography).

Czy w każdej pracowni ultrasonograficznej można wykonać elastografię?
Nie każdy ultrasonograf jest wyposażony w opcję wykonywania badań elastograficznych – nowe technologie są drogie, czasem mało sprawdzone w praktyce, a w dodatku badań tych nie refunduje żaden ubezpieczyciel.
Elastografia w różnych formach i odmianach istnieje – biorąc pod uwagę ultrasonografię jako uznaną metodę diagnostyki obrazowej – stosunkowo od niedawna. Nieprzerwany postęp w technologii i relatywnie coraz niższe koszty nabycia dobrego urządzenia powodują, że pojawia się coraz więcej ośrodków oferujących taką usługę, coraz więcej lekarzy te umiejętności nabywa, toczą się dyskusje, trwają badania.
W naszym regionie najwięcej pracowni USG z możliwością wykonywania najnowszych technik elastografii oferują ośrodki w miastach posiadających ośrodki kliniczne (Kraków, Rzeszów). Od lat z powodzeniem wykonuje te badania co najmniej jeden z lekarzy w Dębicy. W Tarnowie możliwość wykonywania elastografii SWE – o ile mi wiadomo na tę chwilę-posiada jeden ośrodek medyczny, czyli Zespół Przychodni Specjalistycznych.

 

 11 kwietnia 2021 Aktualności
Już niebawem zaczniemy szczepienia na masową skalę. ZPS jako jedna z dwóch miejskich przychodni zajmuje się przygotowaniem Punktu Szczepień Masowych, który powstaje w hali widowiskowo-sportowej przy ul Gumniskiej.
Zadanie to powierzył Zespołowi Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckiemu Centrum Medycznemu, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.
Koordynatorką d.s. medycznych Punktu Szczepień Masowych została Małgorzata Topolska, kierownik Sekcji Organizacji, Nadzoru i Promocji w ZPS.
Utworzenie takiego Punktu Szczepień Masowych to duże logistyczne wyzwanie, ale dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miasta oraz Mościckim Centrum Medycznym, prace idą bardzo sprawnie i już niebawem zaczniemy szczepienia na masową skalę. Musieliśmy przede wszystkim zamienić funkcję tego miejsca z rekreacyjno-sportowej na punkt medyczny. Takie miejsce musi spełniać wszelkie wymogi sanitarne, to m.in. specjalnie oddzielone boksy, w których będziemy przyjmować pacjentów, lodówki do przechowywania szczepionek, specjalistyczny sprzęt medyczny, jak np. zestawy przeciwwstrząsowe. Na miejscu będzie w sumie sześć zespołów szczepiących, które będą w stanie wykonać nawet 700 szczepień dziennie. Ponadto zostanie uruchomiony gabinet lekarski i punkt rejestracji – tłumaczy Małgorzata Topolska.
🗓Pierwsze osoby będą mogły być zaszczepione w nowym Punkcie Masowych Szczepień już 19 kwietnia.
☎️Żeby zapisać się na szczepienie będzie można skorzystać ze specjalnych infolinii, które zostaną uruchomione za kilka dni.
❗Informujemy jednocześnie, że szczepienia wciąż będą się odbywać także w naszej przychodni przy M. Skłodowskiej-Curie.


1 kwietnia 2021 Aktualności

Dna moczanowa nazywana była niegdyś „chorobą bogaczy”, gdyż zapadały na nią zwykle osoby z wyższych sfer, mające dostęp do wysokokalorycznych posiłków obfitujących w tłuszcze i węglowodany. Jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? Kto najczęściej choruje na dnę moczanową i jakie są skuteczne metody leczenia tego schorzenia?

Czym jest dna moczanowa?

Dna moczanowa jest to choroba związana ze zbyt wysokim stężeniem kwasu moczowego we krwi, co prowadzi do odkładania się w tkankach kryształów moczanu sodu. Dna zajmuje stawy, co objawia się napadami ostrego bólu, obrzękami i ograniczeniem ruchomości.

Jakie są objawy dny moczanowej?

Na początku zwykle następuje zapalenie pojedynczego stawu: stawu podstawy palucha, stawów stopy, kolanowego, barkowego, palców rąk i innych. Atak dny moczanowej objawia się silnym bólem, najczęściej w nocy, który narasta w ciągu kilkunastu godzin i staje się nie do wytrzymania. Zajęty staw jest obrzęknięty, skóra jest zaczerwieniona i gorąca, następuje również złuszczanie się naskórka w tym miejscu. Napadom zapalenia stawów towarzyszy często gorączka, złe samopoczucie, dreszcze i uczucie rozbicia. Silne dolegliwości mijają
w ciągu kilku dni lub tygodni, nawet nieleczone. Po ataku dny następuje okres cofania się choroby, a jeśli nie wdroży się odpowiedniego leczenia, napady będą powracać częściej i będą dotyczyć nie jednego, a kilku stawów.

Jak zdiagnozować dnę moczanową?

W przypadku podejrzenia dny moczanowej, wykonuje się badanie stężenia kwasu moczowego we krwi oraz dobową utratę kwasu moczowego z moczem. Ocenia się także płyn stawowy pod mikroskopem, a potwierdzeniem dny jest stwierdzenie w płynie kryształków kwasu moczowego. Pomocnym badaniem jest także RTG stawów, które pomaga w wykryciu guzków dnawych, a także badanie USG zajętych stawów.

Kto najczęściej choruje na dnę moczanową?

Z badań wynika, że dna moczanowa częściej występuje wśród mężczyzn niż u kobiet. W grupie mężczyzn jest to najpowszechniejsza przyczyna zapalenia stawów. Największe ryzyko zachorowania dotyczy panów w średnim i starszym wieku oraz kobiet po okresie menopauzy.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia dny moczanowej?

Ryzyko zwiększają uwarunkowania genetyczne, nadużywanie alkoholu, nadwaga
i otyłość, choroby cywilizacyjne: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, niedawny uraz lub operacja, stan po przeszczepieniu narządów, odwodnienie, ciężkie choroby, takie jak nowotwory, niektóre leki zwiększające stężenie kwasu moczowego (kwas acetylosalicylowy, leki moczopędne, cyklosporyna), dojrzały wiek.

Jakie są metody leczenia dny moczanowej?

Na początku zmniejsza się stan zapalny w zaatakowanych chorobowo miejscach oraz łagodzi towarzyszący im bólu. W tym celu zaleca się przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. W ostrych przypadkach stosuje się leczenie wielolekowe, mając na uwadze wszystkie przeciwwskazania. Oprócz łagodzenia bólu ważne jest również obniżenie poziomu kwasu moczowego we krwi.

Jak zapobiegać dnie moczanowej?

Najskuteczniejszym sposobem zapobieganiu dny moczanowej jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Ważne jest utrzymywanie prawidłowej masy ciała poprzez zdrową, zbilansowaną dietę. Nie wolno także zapominać o codziennej aktywności fizycznej, która pozwoli utrzymać elastyczność i ruchomość stawów.

Z czego powinna składać się dieta chorych na dnę moczanową?

Z produktów, z których powstają małe ilości kwasu moczowego: z warzyw (papryka, cukinia, bakłażany, cykoria, roszponka, kapusta, ogórki, kalarepa, marchew, sałata, buraki, rzodkiewki, ziemniaki, pomidory, kalafior, szparagi, seler, cebula), z owoców (jabłka, wiśnie, czereśnie, ananas, gruszki, kiwi, śliwki, pomarańcze, truskawki, banany), pieczywa razowego, ryżu, kasz, makaronów, jaj, przetworów mlecznych, orzechów. Chorzy na dnę powinni natomiast unikać: mięsa i podrobów, wędlin, kiełbas, parówek, warzywa strączkowych, ryb i przetworów rybnych, owoców morza, galarety mięsnej, szpinaku, grzybów, czekolady, kukurydzy.14 marca 2021 Aktualności
Za nami pierwsza – po przerwie spowodowanej pandemią – Kolorowa Sobota🌈🎈🎈🎈 W ramach naszej cyklicznej akcji, dedykowanej najmłodszym👶👶, badaliśmy dzieci pod kątem wad postawy🤸‍♂️ Niestety wyniki nie są optymistyczne.
Ponad 80 procent dzieci, które zgłosiły się do naszej przychodni na badania profilaktyczne ma wady postawy: plecy okrągłe i stopy płasko koślawe, skoliozy czy odstające łopatki.
Lekarz ortopeda Jarosław Kolendo, który przeprowadzał badania wskazuje na negatywne skutki siedzenia. Zwraca też uwagę, że utrwalone wady postawy mogą prowadzić do poważnych zmian zwyrodnieniowych w dorosłym życiu.
Panująca obecnie pandemia, która wymusza ograniczenia aktywności fizycznej, zajęcia szkolne online w pozycji siedzącej, bez aktywnych przerw, tylko potęgują to zjawisko. Bez konkretnych działań w postaci ćwiczeń korekcyjnych, poprzedzonych weryfikacją wad postawy, dzisiejsze pokolenia dzieci i młodzieży zasili poczekalnie przychodni medycznych w wieku 25-30 lat. Przypomnę, że niewyleczone wady postawy w wieku dorosłym już tylko się pogłębiają – nie można ich wyleczyć czy cofnąć. Musimy pamiętać, że tylko w trakcie rozwoju dziecka możemy skorygować wady postawy – mówi lekarz ortopeda i prezes ZPS Jarosław Kolendo.
Dzieci, które odwiedziły naszą przychodnię otrzymały specjalne upominki, a rodzice dowiedzieli się co mogą zrobić aby zapobiegać wadom postawy u swoich pociech.
WAŻNE❗W związku z ogromnym zainteresowaniem naszą akcją profilaktyczną postanowiliśmy niebawem powtórzyć badania wad postawy. O konkretnym terminie i zapisach poinformujemy wkrótce🙂
160621078_3818203928223341_5352364253883040155_n
160143795_3818204634889937_308489601835099175_n
160921250_3818204061556661_2235527563627050271_n
160145963_3818204401556627_3408945264796986550_n
160577335_3818204534889947_6726561993323687798_n
160098622_3818206318223102_3926316226577275438_n
160201950_3818205641556503_223791479186684853_n
160136475_3818205071556560_3700061867376240910_n
160677176_3818204941556573_1666757565330303877_n
160386294_3818205451556522_6576086716664442490_n
160180639_3818204281556639_8606898030138599783_n
160136475_3818205258223208_1721012895411258644_n
160141686_3818205974889803_5188451048420384064_n
160717995_3818205751556492_1541386829925202501_n
160560772_3818206178223116_4668573612676539561_n
160568453_3818204761556591_4641588147474579825_n
160569356_3818206434889757_4025883597271384352_n
160614324_3818206534889747_6491308123986111366_n
160498452_3818206608223073_9213574076190369987_n
160037093_3818206738223060_7220574589233058939_n
160155649_3818206851556382_509966274618379370_n


13 września 2020 Aktualności

W tej chorobie swędzenie jest gorsze niż ból. AZS, czyli atopowe zapalenie skóry potrafi uprzykrzyć życie zarówno dziecka jak i osoby dorosłej.

14 września to Światowy Dzień Atopowego Zapalenia Skóry – święto, które ma pomóc uświadomić społeczeństwu czym jest AZS.

Tymczasem aż 61% pacjentów z AZS twierdzi, że ich otoczenie nie wie czym jest atopowe zapalenie skóry. Czują się niezrozumiani, samotni, wykluczeni. Ponad 67% obawia się nawiązywania nowych relacji lub tego, że nowo poznane osoby wystraszą się ich choroby. Często spotykają się z odrzuceniem, a czasem by uniknąć oceniających spojrzeń i nieprzyjemnych komentarzy sami się izolują, wycofują z życia społecznego.

Jak pokazują badania przeprowadzone w ramach kampanii Zrozumieć AZS ponad 90% pacjentów deklaruje pogorszenie jakości życia, które jest często ważniejszym aspektem niż samo przeżycie. Gdy deklarowana jakość życia istotnie spada to pacjent wolałby umrzeć niż dalej żyć w danym stanie chorobowym. – Pacjentom z AZS potrzebne jest wsparcie, zrozumienie i dostęp do skutecznej terapii – apelują organizacje pacjentów i eksperci kampanii Zrozumieć AZS.

Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą, nawrotową i nieuleczalną chorobą. Mylnie kojarzona z wysypką dziecięcą jest poważną dermatozą występującą również u osób dorosłych.

AZS jest związane z szeregiem schorzeń współistniejących i powikłań, do których zalicza się m. in. wyprysk rąk i powiek, częste i nawracające zakażenia skóry (bakteryjne, wirusowe, grzybicze), alergiczny nieżyt nosa, astmę, nietolerancję pokarmową czy choroby oczu, w tym zaćmę oraz zapalenia spojówek i rogówki. Te ostatnie, jeśli mają charakter przewlekły mogą prowadzić do upośledzenia wzroku.

Do rozwoju tej choroby dochodzi wskutek współdziałania czynników genetycznych, środowiskowych, uszkodzenia bariery skórnej i zaburzeń układu immunologicznego.

W przypadku AZS ważna jest profilaktyka już od pierwszych dni życia dziecka – przekonuje specjalista alergologii i pediatrii, lek. Dorota Sak – Rusek.

Wśród zaleceń na pierwszym miejscu pojawia się karmienie piersią do 4 – 6 miesiąca życia. Także stosowanie emolientów (odpowiednich preparatów) już w pierwszych miesiącach życia zmniejsza ryzyko rozwinięcia atopowej skóry. Dym z papierosów także może wpływać na uaktywnienie się tej choroby – wymienia specjalistka.

W przypadku AZS bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja skóry. Kąpiele nie mogą trwać długo i woda nie może być zbyt ciepła. Ponadto chorą skórę trzeba natłuszczać specjalnym preparatem, który chroni przed nadmierną utratą wody i wzmacnia barierę lipidową.

Bardzo ważne jest także to co dziecko je ponieważ alergie pokarmowe występują od 25 proc. do nawet 60 proc. pacjentów z AZS. Przy atopowym zapaleniu skóry najczęściej uczulają: białka mleka krowiego, jaja, soja, pszenica, owoce morza, orzechy.

 

Poradnia Alergologiczna14 sierpnia 2020 Aktualności

Epidemia koronawirusa zamknęła wiele gabinetów stomatologicznych. Niektórzy lekarze uważali, że przyjmowanie pacjentów stwarza na tyle duże ryzyko, że zamknęli gabinety. Jest jednak wielu stomatologów, którzy nie wyobrażają sobie zostawienia osób wymagających pilnej interwencji bez pomocy. Stomatologia w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie jako jedna z nielicznych w regionie nie miała ani jednego dnia przerwy. U tych specjalistów cały czas można odbyć wizyty, oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Rozmawiamy z  lek. stom. Joanną Piotrowską, kierownik Przychodni Stomatologicznej w ZPS.

Dentystom, którzy przestraszyli się koronawirusa trudno się dziwić. Ich praca wiąże się przecież z kontaktem ze śliną leczonych osób, w dodatku „rozpylaną” przez narzędzia dentystyczne w czasie zabiegu. Pani nie miała żadnych obaw?

Oczywiście baliśmy się wszyscy, ale po przeprowadzeniu rozmów z pracownikami wspólnie podjęliśmy decyzje, które pozwoliły nam kontynuować pracę. Nie można było przecież zostawić pacjentów bez żadnej pomocy. Wstrzymaliśmy planowe zabiegi oraz działanie poradni ortodontycznej, protetycznej jak również zabiegi w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych. Postępowaliśmy zgodnie z wytycznymi i procedurami Ministerstwa Zdrowia przyjmując pacjentów bólowych, tzw. pilne i ostre przypadki. Cały czas działała poradnia chirurgii stomatologicznej, szczękowo-twarzowej oraz poradnia stomatologii zachowawczej. Ogółem pracowało 5 lekarzy i 6 asystentek.

Jak się udało utrzymać funkcjonowanie stomatologii w ZPS w czasie największego zagrożenia?

Udało się nam utrzymać funkcjonowanie stomatologii przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu i zrozumieniu ze strony naszego “stomatologicznego personelu”. Mamy bardzo doświadczony, zgrany, wypróbowany zespół, któremu tą droga jeszcze raz dziękuję za ogrom pracy w tak trudnych warunkach. Mieliśmy wsparcie i pomoc ze strony pana Prezesa, pani Dyrektor, administracji. Mogliśmy liczyć na szybkie dostawy wszelkich potrzebnych środków, a początkowo brakowało wszystkiego. Zostaliśmy zaopatrzeni w maseczki, fartuchy, przyłbice, środki do dezynfekcji itp. Tak więc to była praca zespołu, który sprawdził się w tym najtrudniejszym okresie, bo nie zapominajmy, że zagrożenie nadal istnieje.

Dużo pacjentów zostało przyjętych w tym najtrudniejszym czasie pandemii?

W tym czasie przyjęliśmy kilkaset osób, w tym bardzo dużo dzieci, a te traktowaliśmy priorytetowo. Przyjeżdżali pacjenci z Tarnowa, okolicy bliższej i dalszej. Jeden z pacjentów pokonał 90 km – bliżej nie mogąc znaleźć pomocy .

Z jakimi problemami zgłaszali się najczęściej?

Pacjenci zgłaszali się do naszej przychodni przede wszystkim z ostrym bólem, obrzękiem, ropniem. Dużą grupę pacjentów stanowiły osoby, które miały rozpoczęte leczenie przed ogłoszeniem pandemii w innym gabinecie. Nie wiedzieli co mają dalej robić, mieli pytania, wątpliwości, a nie mieli kontaktu ze swoimi lekarzami. Staraliśmy się w miarę możliwości im pomóc.

Mieszkańcy regionu dbają o zęby w czasie pandemii? Chcą kontynuować leczenie i oczekują przyjęcia czy raczej obawiają się zakażenia i odwołują wizyty? 

Część pacjentów zgłasza się, zwłaszcza gdy mają problem ale znaczna grupa wcześniej dzwoni, pyta czy mogą przyjść, czy raczej z danym problemem mają poczekać. Pacjenci , którzy mają obawy mogą telefonicznie odwołać wizytę. Przywróciliśmy działanie poradni ortodontycznej oraz protetycznej, ale w zredukowanej liczbie przyjmowanych pacjentów. I tu prosimy o wyrozumiałość, ponieważ utrudnienia wynikają nie z naszej winy, ale z konieczności zachowania procedur epidemiologicznych i reżimu sanitarnego.

Jakie procedury zostały wdrożone w Poradni Stomatologicznej ZPS żeby personel i pacjenci czuli się bezpiecznie na fotelu dentystycznym, gdzie przecież ciężko o utrzymanie dystansu?

Wchodząc do naszej placówki każdy przechodzi pod czujnym okiem kamery termowizyjnej, która mierzy temperaturę, następnie pacjent wypełnia ankietę, dezynfekuje ręce i wraz z ankietą udaje się do gabinetu. Przestrzegamy zasad reżimu sanitarnego wg zaleceń Sanepidu i Ministerstwa Zdrowia, dbamy o bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i swoje. Pacjent może czuć się bezpieczny choć wiemy, że zawsze i wszędzie istnieje ryzyko zakażenia, my staramy się to ryzyko zminimalizować.

Co zrobić gdy pojawi się problem, np. nagle zacznie boleć nas ząb? Zgłaszamy się do przychodni czy dzwonimy?

W nagłym przypadku pacjent może osobiście lub telefonicznie zarejestrować się i zgłosić do naszej placówki od poniedziałku do soboty.

W przypadku stomatologii i problemów z zębami sprawdzają się teleporady?

Zachęcamy pacjentów do telefonicznej konsultacji, chętnie udzielamy porad odnośnie terminu czy zasadności przyjścia w tym trudnym okresie. Zwłaszcza dotyczy to osób starszych oraz obciążonych chorobami ogólnymi. Jednak teleporady w stomatologii mają ograniczone znaczenie do wyżej wymienionych sytuacji. Pomoc stomatologiczna to bezpośrednie działanie zespołu i pacjenta.

Jak zadbać o piękny uśmiech w czasie pandemii? Co Pani radzi pacjentom jeżeli nie mają pilnej potrzeby, bo nie bolą ich zęby, chcą np. tylko sprawdzić czy wszystko jest w porządku, albo chcą poddać się jakimś zabiegom, np. wybielania zębów. To dobry czas, czy powinni raczej odczekać aż ustabilizuje się sytuacja epidemiczna?

W okresie pandemii powinniśmy zwracać szczególną uwagę na profilaktykę, dbać o czystość zębów, dobrą zbilansowaną dietę, ograniczenie podaży słodyczy i słodkich napojów. Zalecałabym ostrożne podejście do zabiegów typu wybielanie zębów – choć nie wykluczam ich całkowicie. Zadbajmy przede wszystkim o zdrowie.16 czerwca 2020 Aktualności

Z okazji Dnia Krwiodawcy, Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie wraz z tarnowską Cukiernią Warszawianka organizują akcję, poprzez którą chcą aktywnie promować ideę honorowego krwiodawstwa.  

Zwracamy się z ogromną prośbą: podziel się swoją krwią z innymi! To nic Cię nie kosztuje, a może uratować życie drugiego człowieka!

W podziękowaniu za Twój dar otrzymasz od nas kupon na słodki upominek z Cukierni Warszawianka.

Wystarczy w dniach 15-19 czerwca 2020 zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Oddział Terenowy w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, budynek I – parter. Każdy kto odda krew otrzyma specjalny kupon.

Z kuponem można się zgłosić do Cukierni Warszawianka po słodki upominek w dniach  18-19.06.2020. Cukiernia ma dwa punkty: ul. Mościckiego 2 i ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (w budynku ZPS).

PAMIĘTAJ! Oddawanie krwi jest Twoim Darem Życia, każda kropla przekazanego bezcennego leku wykorzystywana jest by pomagać – leczyć i uzdrawiać innych! 3 maja 2020 Aktualności

Ciągle walczymy z epidemią, ale życie toczy się dalej. Wciąż trzeba leczyć choroby przewlekłe. Jak to zrobić bezpiecznie?

Rozmawiamy z prezesem ZPS, lekarzem Jarosławem Kolendo.

Po wejściu w życie obostrzeń związanych z koronawirusem dużo osób rezygnuje z wizyt w przychodni?

Liczba pacjentów odwiedzających przychodnię zmniejszyła się z – ok. 4 tysięcy dziennie przed epidemią – do ok. 700 osób. Ludzie są ostrożni, boją się zakażenia koronawirusem, nie chcą zarażać innych, więc odwołują wizyty. Z jednej strony to dobrze, bo to co można odłożyć w czasie odkładamy ze względu na wprowadzone restrykcje, ale nie możemy popadać w skrajności, bo jest wiele chorób, które trzeba monitorować na bieżąco,  niemonitorowane schorzenia przewlekłe stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Jak to zrobić bezpiecznie?

Zalecamy oczywiście żeby każdą wizytę poprzedzić telefonem. Dzwonimy do rejestracji czy lekarza, albo piszemy maila. I to lekarz zdecyduje, czy jest konieczna wizyta, czy też wystarczy teleporada. Pacjenci nie mogą na własną rękę rezygnować z wizyt u kardiologa czy diabetologa, które stanowią ciągłość leczenia, bo to może się dla nich źle skończyć.

W jakich sytuacjach trzeba przyjść osobiście do przychodni?

Są sytuacje, że pacjenta trzeba zbadać, zmienić opatrunek, nie wszystko da się zrobić telefonicznie. Polecam naszym pacjentom zapoznać się z Poradnikiem Pacjenta, który jest na naszej stronie internetowej zps.tarnow.pl. Tam można znaleźć wszelkie niezbędne informacje oraz numery telefonów.

 Jakie środki ostrożności  wprowadzono w ZPS w związku z zagrożeniem koronawirusem?

W środkach ostrożności, które stosujemy, chodzi o to, żeby zidentyfikować pacjentów, którzy mają objawy infekcji, ponieważ to znacznie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. W naszej przychodni działa już kamera termowizyjna, która znacznie przyspieszyła czas na przeprowadzanie wstępnej kwalifikacji pacjentów i spowodowała, że skróciła się kolejka przed przychodnią. Dzięki kamerze termowizyjnej, możemy w szybki i bezpieczny sposób, mierzyć temperaturę ciała pacjentom wchodzącym na teren przychodni. To specjalistyczne rozwiązanie, które jest w stanie prowadzić – co ważne – bezkontaktową,  równoległą kontrolę temperatury ciała człowieka z ogromną dokładnością do 0,3 stopnia Celsjusza.  Wykrywa także osoby nie stosujące się do obowiązku noszenia maseczek. Nasz personel jest oczywiście zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej, czyli specjalne fartuchy, maseczki i przyłbice.

Dodatkowo w naszej przychodni zamontowaliśmy specjalny system, który informuje pacjentów, do której poradni mogą się bezpiecznie udać, mając pewność, że nie będzie tam zbyt wielu osób. Na monitorach wyświetlają się nazwy poradni podświetlane na zielono i czerwono. Kolor ZIELONY oznacza, że można wejść, natomiast CZERWONY że należy poczekać aż liczba osób się zmniejszy. Prosimy jednocześnie aby na wizytę u lekarza nie przychodzić wcześniej niż pół godziny przed wyznaczoną godziną.

Dokładamy wszelkich starań aby nasi pacjenci czuli się bezpiecznie odwiedzając naszą przychodnię.

PORADNIK PACJENTA – sprawdź co powinieneś wiedzieć w związku z koronawirusem

 3 maja 2020 Aktualności

System pozwala na szybsze i bezpieczniejsze mierzenie temperatury osób wchodzących do naszej przychodni, ponieważ nie trzeba z termometrem podchodzić do każdej badanej osoby i zbliżać go do twarzy. Wystarczy, że pacjent zatrzyma się w odległości około 1-2 metrów przed okiem kamery na ułamek sekundy.

Termowizyjny system pomiaru temperatury dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych dostarczyła firma ALPOL SECURITY SYSTEMS z Katowic. Firma niemal natychmiast zareagowała na apel prezesa Zespołu Przychodni Specjalistycznych, który w mediach społecznościowych oraz stacjach radiowych i telewizyjnych apelował o pomoc w uzyskaniu urządzenia, które znacznie usprawniłoby przyjmowanie pacjentów.

Dokładamy wszelkich starań aby nasi pacjenci czuli się bezpiecznie odwiedzając naszą przychodnię, dlatego musimy korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają usprawnić pracę przychodni. Pragnę gorąco podziękować firmie ALPOL, która błyskawicznie zareagowała na moją prośbę i dostarczyła do przychodni jeden z najnowocześniejszych tego typu systemów na rynku, jakim jest system pomiaru temperatury ciała DAHUA. Urządzenie znacznie przyspieszy czas na przeprowadzanie wstępnej kwalifikacji pacjentów i skróci kolejki tworzące się przed przychodnią. Dzięki kamerze termowizyjnej, będziemy mogli w szybki i bezpieczny sposób, mierzyć temperaturę ciała pacjentom wchodzącym na teren przychodni – mówi prezes ZPS, lekarz Jarosław Kolendo.

Firma ALPOL to jeden z największych dystrybutorów tego typu rozwiązań w Polsce.

Mając dostęp do najnowszych technologii i dzięki wsparciu producenta DAHUA oraz integratora Centrum Ochrony Security, mogliśmy wspomóc medyków z Tarnowa rozwiązaniem z najwyższej półki technologicznej, stosowanej na lotniskach, dworcach, największych zakładach przemysłowych w Polsce i na świecie. To specjalistyczne rozwiązanie, które jest w stanie prowadzić co ważne bezkontaktową, równoległą kontrolę temperatury ciała człowieka z ogromną dokładnością do 0,3 stopnia Celsjusza, wyposażone w zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Rozpoznaje człowieka, twarz, dokonuje termowizyjnego, precyzyjnego pomiaru z wielu punktów twarzy m.in. kącików oczu. Wykrywa także osoby nie stosujące się do obowiązku noszenia maseczek. O każdym przekroczeniu normy informuje obsługę. Wszystkie te operacje dzieją się w czasie rzeczywistym i trwają ułamki sekund – mówi Paweł Zemła, dyrektor marketingu ALPOL Sp. z o.o.

Dodatkowo w naszej przychodni zamontowaliśmy specjalny system, który informuje pacjentów, do której poradni mogą się bezpiecznie udać, mając pewność, że nie będzie tam zbyt wiele osób.

Na monitorach wyświetlają się nazwy poradni podświetlane na zielono i czerwono. Kolor ZIELONY ✔️oznacza, że można wejść, natomiast CZERWONY ❌że należy poczekać aż liczba osób się zmniejszy.

95665738_1519128684914688_4696584018492129280_n
94690486_629293657659519_7398730501990645760_n
94882791_1108223022889778_4161880535968251904_n
95063991_516456512364313_7173409160363507712_n
95140193_322547838710334_6841981815624826880_n
95219444_272984480400601_129222109804101632_n
95632150_236424324109715_4158149304604688384_n
94872162_678002396266561_938410544124133376_n


30 marca 2020 Aktualności

To będzie prawdziwa rewolucja w opiece psychologicznej najmłodszych. Zespół Przychodni Specjalistycznych wygrał konkurs NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Wg planów Ministerstwa Zdrowia, w całej Polsce ma powstać około 300 tego typu ośrodków. Główne założenie jest takie żeby dzieci mogły liczyć na wsparcie psychologiczne we własnym środowisku, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, a dzięki temu jak najrzadziej trafiały do szpitali psychiatrycznych.

W tych nowo powstałych poradniach najmłodsi pacjenci otrzymywaliby opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologów, terapeutów środowiskowych i psychoterapeutów.

–  Tutaj mają trafiać dzieci, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji lekarza-psychiatry. Na miejscu będą otrzymywać pomoc specjalistów – bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, co ma zmniejszyć zdecydowanie stres oraz sprawić, że opieka będzie się odbywać w bardziej znanym dziecku środowisku. Zapewni to z pewnością lepszy kontakt z opiekunem i ze szkołą dziecka, lepszą wymianę informacji, bo właśnie cała ta rewolucja w opiece psychiatrycznej dzieci polega na współpracy rodziców, szkoły i specjalistów – mówi prezes Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, lekarz Jarosław Kolendo.

Zmiana w podejściu do opieki polegać ma na wprowadzeniu trójstopniowego podziału ośrodków udzielających pomocy. To tzw. trzy poziomy referencyjności.

Pierwszy poziom, który w Polsce do tej pory nie istniał, stanowiłyby środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Drugim szczeblem mają być poradnie, połączone z oddziałem dziennym, w których będą pracować psychiatrzy. Oddziały zamknięte to ostateczność.

Takie rozwiązanie ma stanowić przeciwieństwo obecnych rozwiązań, w których często przyjęcie na oddział psychiatryczny (np. po podjętej próbie samobójczej) jest pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki.

W Zespole Przychodni Specjalistycznej Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno- Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży mieścić się będzie w naszej placówce przy ulicy Mostowej. Działalność rozpoczyna już w kwietniu.

Na chwilę obecną będzie to jedyny taki Ośrodek w regionie tarnowskim.

 

 


Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010
DBO 000034332

2017 © - Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Satis.net.pl

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa. W zakładce RODO znajdziesz pełną informacje na ten temat.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support